معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد:
بیش از ۱۳ هزار حادثه در محیط کارگری در سال