دستگاه اندازه‌گیری عملکرد غشا با به کارگیری فناوری نانو تولید و به بازار عرضه شد