مطالعات نشان می دهد؛
تقویت سلامت عروق خونی با مواد مغذی موجود در ماهی