نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم خبر داد:
حل مشکل تردد دریایی اهالی جزیره خارگ