وزیر کشور در یادواره سرلشکر خلبان شهید شیرودی:
شهید شیرودی در دلدادگی به انقلاب و امام در صف اول بود