حسینی از شهرک صنعتی قوچان و یک واحد تولید خوراک دام، طیور و آبزیان بازدید کرد