کلاس‌های دانشگاه ارومیه از ۲۴ اردیبهشت ماه حضوری می شوند