معاونت اجتماعی قوه قضائیه اعلام کرد
قوه قضائیه از «خانه‌های هلال» برای جلوگیری از آسیب‌های اجتماعی استفاده می کند