در نشست خبری همایش جامع کووید ۱۹ مطرح شد؛
دیر به فکر واکسن افتادیم/ ۷۰۰ میلیون دلار هزینه داروهای کرونا