جزئیات نرخ کالاهای اساسی سبدخانوار/ تخم مرغ ارزان شد، گوشت گران