با حضور رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس برگزار شد؛
افتتاح ۲ مدرسه ۶ کلاسه در شهرستان بناب