ناسا: سیارکی بزرگ‌تر از برج ایفل از کنار زمین عبور می‌کند