قیمت نفت خام اندکی کاهش یافت/ برنت ۱۱۲ دلار و ۱۱ سنت