رئیس ستاد اجرایی فرمان امام خمینی در یزد خبر داد:
آمادگی ستاد برای مشارکت در رفع خسارت‌های ناشی از سیل استان