وزیر آموزش و پرورش اعلام کرد:
۲۰ درصد مدارس در سطح کشور فرسوده هستند