امضای تفاهم نامه همکاری مشترک بین دانشگاه‌ های علمی کاربردی و بلگراد