به همت دکتر اردشیر قوام زاده؛
دومین دوره جشنواره تحقیقات برتر سلول‌های بنیادی و خون‌ساز ایران برگزار می شود