وزیر علوم:
با حمایت‌های دولت از سازمان سنجش هوشمندسازی آزمون‌ها محقق شد