وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مجمع نمایندگان طلاب؛
برنامه دولت برای عدم افزایش بی رویه قیمت ها