معاون وزیر نفت از دبیرکل جی‌ئی‌سی‌اف برای بازدید از پارس جنوبی دعوت کرد