مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران:
شرکت ملی نفت ایران تأمین خوراک پتروشیمی بخش‌های بالادستی را تضمین می‌کند