معاون دانشجویی دانشگاه علامه طباطبایی خبر داد؛
تجمیع خوابگاه‌های دانشجویی پسران