رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی:
خاموشی ها در بخش صنایع به ویژه سیمان و فولاد به حداقل می رسد