وزیر نفت:
وزارت نفت۴۰ پروژه جدید به ارزش ۳۰ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۱ را آغاز خواهد کرد