رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری:
از تشکل‌هایی که دغدغۀ انقلاب و ایران اسلامی را دارند حمایت می‌کنیم