رئیس رسانه ملی با رئیس و اعضای هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز دیدار کرد