محققان می گویند؛
چاقی بارداری خطر بیماری قلبی و عروقی نوزادان را افزایش می دهد