خوشامدگویی صندوق نوآوری به شرکت‌های جدید دانش‌بنیان