وزیر آموزش و پرورش خبر داد:
تدوین آیین‌نامه جدید صندوق ذخیره فرهنگیان