بهره‎ بردن از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان برای پیشگیری از جرایم سایبری