دیدار معاون نخست‌وزیر جمهوری آذربایجان با سرلشکر باقری