با تلاش محققان یک شرکت‌دانش‌بنیان صورت گرفت؛
طراحی و تولید سیستم‌های ضد سرقت خودرو با قابلیت ردیابی از هر نقطه از ایران