آیت‌الله رئیسی در جلسه هیات امنای دانشگاه تربیت مدرس تاکید کرد:
حمایت دستگاه‌های مسئول از فعالیت‌های توسعه‌ای دانشگاه‌ها