رییس پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست‌فناوری خبر داد:
برگزاری دومین سمپوزیوم بین‌المللی و چهارمین سمپوزیوم ملی کریسپر در پژوهشگاه