وزیر آموزش و پرورش خبر داد:
سهمیه ۲۵ درصدی خانواده شهدا در آزمون استخدامی معلمان