تفاهم‌نامه همکاری ساتبا با سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران منعقد شد