افزایش بیش از دوبرابری مراجعان به میادین میوه و تره‌بار