اولین روز بدون فوتی کرونا در ایران ثبت شد/ آخرین آمار کرونا