کارشناسان هوش مصنوعی پیش‌بینی کردند
نوزادان هم به زودی "مجازی" می‌شوند!