سیاهچاله‌های فضایی از کجا می‌آیند و به کجا می‌روند؟