هشدار شرکت ملی پست:
مراقب پیامک‌های جعلی با عنوان ماموران پست باشید