رگبار، رعد و برق و وزش باد شدید در برخی از استان‌ها و افزایش دما در پایتخت