شهید چمران و شهید طهرانی‌مقدم انسان‌هایی در تراز انقلاب اسلامی بودند