انعقاد یادداشت تفاهمنامه برای تسهیل امور زائران عتبات عالیات