بیش از ۲۱هزار دُز واکسن کرونا در کشور طی ۲۴ ساعت گذشته تزریق شد