رئیس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان تشریح کرد؛
جزییات برگزاری آزمون‌ ورودی مدارس سمپاد