سامانه نظارت تصویری با نرم‌افزارهای بومی از سوی محققان کشور عرضه شد