متخصص مغز و اعصاب مطرح کرد؛
لرزش های خانوادگی در بین مردان شایع شده است/جوانان هم درگیر می شوند