دبیرکل شورای عالی آموزش‌وپرورش:
هنوز نظام جامعی برای ارزیابی و سنجش دانش آموزان تدوین نشده است