یک میلیارد نفر در جهان به اختلالات روان مبتلا هستند